Sign In
 [New User? Sign Up]
Mobile Version

Norway - Stavanger, Tax Accountant - Tax

Halliburton


Location:
Stavanger
Date:
09/20/2017
2017-09-202017-10-19
 •  
 • Save Ad
 • Email Friend
 • Print

Job Details

Norway - Stavanger, Tax Accountant - Tax

Norway - Stavanger, Tax Accountant - Tax

Date: Sep 5, 2017

Location: Stavanger, 11, NO, 4065

Halliburtons skattegruppe er ansvarlige for å forberede selskapets selvangivelser, momsrapportering og å bistå selskapet med spørsmål knyttet til personbeskatning. I tillegg er skattegruppen ansvarlige for skatteavsetninger og bistår i selskapets kvartalsrapportering.

 

Halliburton har nå en ledig stilling som tax accountant ved selskapets kontor i Tananger. Som tax accountant vil du blant annet ha ansvaret for å utarbeide selskapets ligningspapirer, momsrapportering og skatteavsetning.

 

 

Arbeidsoppgaver

Tax accontant har ansvaret for å forberede månedlige skatteavsetninger, momsrapportering og avstemning av de relevante kontoene. Videre vil tax accountant bistå med kvartalsrapportering, herunder Fin48, «cash tax» og «valuation allowance» og utarbeidelse av ligningspapirer. Ut over dette vil det normalt løpe flere parallelle prosjekter og ad hoc oppgaver.

 

 

Kvalifikasjoner

 • Bachelor (BSc), Master (MSc) eller tilsvarende innen regnskap, skatt eller økonomi
 • Minimum 3 års relevant erfaring med regnskap, skatt og rapportering
 • Sterk excelbruker med god kjennskap til SAP

 

Stillingen setter krav til fleksibilitet og god evne til selvledelse, og det må tidvis påregnes overtidsarbeid på grunn av interne og eksterne tidsfrister. Det er forventet at man har evne til å ta eierskap til egne arbeidsoppgaver og at disse blir prioritert og håndtert. Tax accountant må ha sterkt fokus på kvalitet i eget arbeid og god evne til å jobbe i team.

Engelsk er arbeidsspråk, og søkere må derfor kunne kommunisere effektivt både muntlig og skriftlig på engelsk. Det er også en fordel dersom man kan lese og forstå dansk.

I forhold til systemer så står SAP, Maestro og Excel sentralt og god kjennskap til disse er forventet. I tillegg benyttes Thomson Reuters OneSource for skatteavsetninger, slik at kjennskap til dette systemet vil telle positivt.

Det forventes god generell økonomiforståelse og god kjennskap til norsk skatt og moms. God forståelse av USGAAP er ønskelig og vil telle positivt.

 

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger
 • Helseforsikring/behandlingsforsikring
 • Gunstig aksjespareordning
 • Fokus på teknologi og utvikling
 • Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø

 

 

Arbeidssted:

Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product service Line:

Tax

100% stilling

 

Kontaktinformasjon:

Ansvarlig for stillingen: Henning Johannessen (+47) 941 53 415

Rekrutterer: Synnøve Gysland Sunde (+47) 51 83 72 30

 

Søknadsfrist: 20.09.2017

 

 

English version

Halliburton’s Tax team is responsible for the preparation of the company’s tax returns, vat reporting and to assist the business with issues relating to personal income tax. The tax team is also responsible for tax provisioning and assists the company with its quarterly reporting.

 

Halliburton now has an opening for a tax accountant at its office in Tananger. As a tax accountant, your main responsibilities will be to prepare the tax returns, vat returns and tax provisions for the Scandinavian group companies.

 

Tasks

The tax accountant is responsible for preparing tax provisions, vat reporting and tax walks/reconciliations. Further, the tax accountant will assist with quarterly reporting on items such as Fin48, cash tax and valuation allowance and preparation of tax returns and tax true ups. In addition, the tax team will normally have several projects and ad hoc tasks where the tax accountant will participate.

 

Qualifications

 • Bachelor (BSc) or Master (MSc) or similar in accounting, tax or economics
 • Minimum 3 years relevant experience from accounting, tax and reporting
 • Strong Excel user with solid SAP knowledge

 

The position requires a flexible person with a solid ability of self-management. Overtime should be expected in periods due to internal and external deadlines. It is expected that the tax accountant has the ability to take ownership of, manage and prioritize his own tasks. The tax accountant should have a strong focus on quality and needs to be a good team player.

English is the working language, and applicants must therefore be able to communicate effectively in English, both in writing and orally.

Halliburton tax team uses SAP, Maestro and Excel on a daily basis, and familiarity with these systems are expected. In addition, we use Thomson Reuters OneSource for tax provisioning, and familiarity with this system will be positive.

We expect the applicants to have a solid and general understanding of business economics and accounting and a solid understanding of Norwegian tax and vat. Familiarity with USGAAP will be valued highly.

 

We offer

 • Competitive pension- and insurance scheme
 • Company health service
 • Beneficial employee stock-purchase plan
 • Focus on technology and further development
 • Highly skilled colleagues in an international environment

 

 

 

Location:

Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product service Line:

Tax

100% position

 

Contact Persons:

Hiring Manager: Henning Johannessen (+47) 941 53 415

Recruiter: Synnøve Gysland Sunde (+47) 51 83 72 30

 

Deadline: 20th September 2017

 


Job Segment: ERP, SAP, Technology

Back to search results
Powered By

Featured Jobs

 • © Adicio Inc.