Sign In
 [New User? Sign Up]
Mobile Version

Norway - Sandefjord, Elektronikkingeniør - Completion Tools - Sensors & Electro Mechanical Syst

Halliburton


Location:
Sandefjord
Date:
10/18/2017
2017-10-182017-11-16
  •  
  • Save Ad
  • Email Friend
  • Print

Job Details

Norway - Sandefjord, Elektronikkingeniør - Completion Tools - Sensors & Electro Mechanical Syst

Norway - Sandefjord, Elektronikkingeniør - Completion Tools - Sensors & Electro Mechanical Syst

Date: Oct 10, 2017

Location: Sandefjord, 11, NO, 3241

Halliburton har ved sin utviklingsavdeling i Sandefjord en ledig stilling som elektronikk-ingeniør. Her vil du bli en viktig brikke i en liten, kompetent og trivelig lokal-avdeling i en større internasjonal organisasjon.

Avdelingen er bygget på utviklingen av et produkt for trådløs måling av trykk og temperatur utenfor casing nedihulls i oljebrønner offshore, og som del av en stor organisasjon er det stadig nye produkter som skal utvikles – delvis basert på våre induktive koplere og delvis helt andre typer produkter.

Produktene våre er primært for permanent installasjon i oljebrønner og det stilles ekstreme krav til levetid for produktene under de tøffest tenkelige forhold (høye trykk, høye temperaturer, sjokk, vibrasjon, aggressiv kjemi osv).

Vi ønsker du skal bli en av mange viktige brikker i vår streben etter nye og stadig bedre produkter for våre kunder, som typisk er de store oljeselskapene i verden.

 

Arbeidsoppgaver:

Arbeid med elektronikk under vanskelige eller ekstreme driftsforhold, ofte relatert til nedihulls-applikasjoner.

Prosjektarbeid i henhold til Halliburton sine omfattende prosesser og prosedyrer for prosjektgjennomføring.

Erfaring med analoge kretser da mange av våre design krever nettopp analoge kretsløsninger som må fungere pålitelig i årevis over et stort temperaturområde. Dette innebærer grundig testing under varierende og tøffe forhold.

 

Kvalifikasjoner:

Vi ser etter en allsidig og erfaren elektronikk-ingeniør med relevant teoretisk bakgrunn (gjerne sivilingeniør) samt noen års erfaring. Solid og relevant erfaring kan delvis veie opp for mangler i teoretisk bakgrunn. Det er også viktig at du takler både selvstendig arbeid og arbeid i lokale og internasjonale grupper. Engelsk må beherskes godt både muntlig og skriftlig.

 

Personlige egenskaper:

Stillingen krever at du med største selvfølgelighet følger bedriftens HMS prosedyrer.

I små team med mange baller i lufta er det viktig at du er omstillingsdyktig og raskt kan tilpasse deg endrede forutsetninger. Det er også viktig at du har forståelse for strenge produkt-pålitelighetskrav.

Det er viktig for stillingen at du er løsningsorientert og god til å finne gode, enkle og kanskje litt utradisjonelle løsninger.

 

Vi tilbyr:

Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger

Helseforsikring/behandlingsforsikring

Gunstig aksjespareordning

Fokus på teknologi og utvikling

Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø

 

Arbeidssted:

Nordre Kullerud 21, 3241 Sandefjord, Norway

 

Product Service Line:

Completion Tools - Sensors & Electro Mechanical Systems

100% stilling

 

Kontaktinformasjon:

Ansvarlig for stillingen: Tom Erik Roberg (+47) 412 20 003

Rekrutterer: Hilde Hægland (+47) 51 83 73 02

 

Søknadsfrist: 24.09.2017

 

 

English version:

 

Electronics engineer – Completion Tools - Sensors & Electro Mechanical Systems

Sandefjord

 

Halliburton’s development department in Sandefjord seeks an experienced electronics engineer. Here with us, you will have an important role in a small but competent and friendly work environment which is also a part of a big multinational organization.  Our department is built on the development of a product for behind casing wireless measurement of pressure and temperature in a downhole oil and gas environment. As part of a greater organization, however, there are also many other products to be developed, partly based on our inductive coupler technology and partly based on other technologies/products. Our products are primarily for permanent installations in oil and gas wells, and we are faced with extreme requirements for operating life under the toughest possible conditions (high pressure, high temperatures, severe shock and vibration, aggressive chemistry etc).

We are looking forward to work closely with you in our joint search for even better products. Our customers are typically the oil companies around the world.

 

Job description:

It would be advantageous if you have experience with electronics under rough or extreme conditions, preferably related to downhole applications. Project administrative qualities will also be beneficial, as we follow Halliburton’s comprehensive processes and procedures for project execution. Knowledge of analog circuit design would also be beneficial, as many of our designs require analog solutions that must work reliably for many years under harsh conditions. This also implies interest for thorough testing for varying and harsh environments.

 

Qualifications:

You will have a relevant theoretical background (preferably a master’s degree) and several years of practical experience. Some years of relevant experience will partly weigh up for lack of theoretical background. It is also important that you cope with working alone and as part of small or big local or international teams. You must master English orally and in writing to a relatively high level.

 

Personal qualities:

The position requires that you champion the Company's HSE procedures.

In small teams, such as ours, with many parallel activities, it is also imperative that you are flexible and that you can adapt to changing conditions and tasks.

The extreme reliability requirements from our customers make it important that you have a special interest in making highly reliable products. It is also important that you understand the strict product reliability requirements.

For very high temperature electronics there is normally limited access to components. It is therefore important that you are able to find the good, simple and creative solutions.

 

We offer:

Competitive pension- and insurance scheme

Company health service

Beneficial employee stock-purchase plan

Focus on technology and further development

Highly skilled colleagues in an international environment

 

Location:

Nordre Kullerud 21, 3241 Sandefjord, Norway

 

Product Service Line:

Completion Tools - Sensors & Electro Mechanical Systems

100% position

 

Contact Persons:

Hiring Manager: Tom Erik Roberg (+47) 412 20 003

Recruiter: Hilde Hægland (+47) 51 83 73 02

 

Deadline: 24th September 2017

 


Job Segment: Network, Telecom, Telecommunications, Technology

Back to search results
Powered By

Featured Jobs

  • © Adicio Inc.